SHREDHEAD – רידינג3 , תל אביב

SHREDHEAD - רידינג3 , תל אביב

עמידה

מתי?

שבת, 6 ליולי 2024

איפה?

רידינג3 תל אביב יפו

באיזו שעה?

19:30פתיחת דלתות: 19:00

כמה?

₪100 - ₪120

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

SHREDHEAD

SHREDHEAD

מה יש לך לספר על ההופעה?

*