SAFFEK – ספק – השקת אלבום I/U/WE/US – גריי תל אביב

SAFFEK – ספק – השקת אלבום I/U/WE/US - גריי תל אביב

עמידה

מתי?

שבת, 27 ליולי 2024

איפה?

גריי תל אביב תל אביב יפו

באיזו שעה?

21:30פתיחת דלתות: 20:30

כמה?

₪80

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

SAFFEK

SAFFEK

מה יש לך לספר על ההופעה?

*