ROCK BANDITS חוזרים שוב – מחווה לרוק הישראלי – ROCK BANDITS – באBE הוד השרון

ROCK BANDITS חוזרים שוב – מחווה לרוק הישראלי – ROCK BANDITS – באBE הוד השרון

ישיבה

מתי?

שבת, 1 ליוני 2024

איפה?

באBe בא בי בר הוד השרון הוד השרון

באיזו שעה?

21:30פתיחת דלתות: 20:00

כמה?

₪30

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

ROCK BANDITS

ROCK BANDITS

מה יש לך לספר על ההופעה?

*