Nir Kliener’s MACUMBA x Chill Pill-ניר קליינר וטריו מקומבה – תחנת רוח קרית טבעון

Nir Kliener’s MACUMBA x Chill Pill-ניר קליינר וטריו מקומבה – תחנת רוח קרית טבעון

עמידה

מתי?

שבת, 6 לאפריל 2024

איפה?

תחנת רוח קרית טבעון קרית טבעון

באיזו שעה?

21:00פתיחת דלתות: 20:00

כמה?

₪50 - ₪65

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

ניר קליינר וטריו מקומבה

ניר קליינר וטריו מקומבה

מה יש לך לספר על ההופעה?

*