MEDALYE-Max Medalye, Alexey Lermontov , Alexandra Eriklinceva – אוזן

MEDALYE-Max Medalye, Alexey Lermontov , Alexandra Eriklinceva - אוזן

ישיבה

מתי?

יום רביעי, 14 לאוגוסט 2024

איפה?

אוזן תל אביב תל אביב יפו

באיזו שעה?

19:30פתיחת דלתות: 19:30

כמה?

₪50

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

Max Medalye, Alexey Lermontov , Alexandra Eriklinceva

Max Medalye, Alexey Lermontov , Alexandra Eriklinceva

מה יש לך לספר על ההופעה?

*