LINES TWO-רמי יוסיפוב,אלעד נאמן – תעשה תל אביב

LINES TWO-רמי יוסיפוב,אלעד נאמן - תעשה תל אביב

ישיבה

מתי?

שבת, 13 ליולי 2024

איפה?

TASSA תעשה תל אביב תל אביב יפו

באיזו שעה?

21:00פתיחת דלתות: 19:30

כמה?

₪60

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

רמי יוסיפוב,אלעד נאמן

רמי יוסיפוב,אלעד נאמן

מה יש לך לספר על ההופעה?

*