iogi – יוגי – החלוץ 33 באר שבע

iogi - יוגי - החלוץ 33 באר שבע

עמידה

מתי?

יום רביעי, 17 ליולי 2024

איפה?

החלוץ 33 באר שבע

באיזו שעה?

21:30פתיחת דלתות: 20:30

כמה?

₪70 - ₪90

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

הופעות נוספות של iogi יוגי – יוגב גלוקסמן
ההופעות הכי שוות

24 באוגוסט
עמידה
IOGI-יוגב גלוסמן – צוללת צהובה ירושלים
29 ביולי
עמידה
יוגב גלוסמן:iogi בבארבי
25 ביולי
ישיבה
יוגב גלוסמן – סירופ חיפה
iogi יוגי – יוגב גלוקסמן

iogi יוגי – יוגב גלוקסמן

מה יש לך לספר על ההופעה?

*