HER LAST SIGHT – גיטר לופט תל אביב

HER LAST SIGHT - גיטר לופט תל אביב

ישיבה

מתי?

שבת, 27 ליולי 2024

איפה?

גיטר לופט תל אביב יפו

באיזו שעה?

21:30פתיחת דלתות: 20:30

כמה?

₪70

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

Her Last Sight , Revision The Dream

Her Last Sight , Revision The Dream

מה יש לך לספר על ההופעה?

*