Broadway & Beyond – וונדרבר חיפה

Broadway & Beyond - וונדרבר חיפה

ישיבה

מתי?

יום חמישי, 4 ליולי 2024

איפה?

וונדרבר חיפה חיפה

באיזו שעה?

21:00פתיחת דלתות: 21:00

כמה?

₪60 - ₪70

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

Broadway & Beyond

Broadway & Beyond

מה יש לך לספר על ההופעה?

*