Adi Scotheque and Friends-עדי ברוניצקי – סירופ חיפה

Adi Scotheque and Friends-עדי ברוניצקי - סירופ חיפה

ישיבה

מתי?

שבת, 25 למאי 2024

איפה?

סירופ חיפה חיפה

באיזו שעה?

21:00פתיחת דלתות: 20:00

כמה?

₪40

נתוני ההופעות מופיעים באתר כפי שהועלו ע"י הקהילה. muzi לא לוקחת אחריות על המיידעים המוצגים.

עדי ברוניצקי

עדי ברוניצקי

מה יש לך לספר על ההופעה?

*